Dobromir Makowski obecnie jest:

Pedagogiem i nauczycielem wychowania fizycznego, który mieszka w Pabianicach wraz z żoną Bogumiłą i dziećmi (córeczkami Dobrusią, Ludmiłką i synkiem Lubomirem).
• Autorem projektu Rappedagogia, który jest realizowany od 2010 roku i dotarł do kilkuset szkół na terenie całej Polski.
• Autorem książki biograficznej o tytule "Wyrwałem się z Piekła" - wydanej w 2017 roku przez wydawnicywo ZNAK. (Przejdz do strony wydawnictwa)
• Założycielem Centrum Młodzieżowego (powstałego w 2011 roku) w Pabianicach.
• Założycielem „Fundacji Młodzi dla Młodych”.
• Współorganizatorem imprezy młodzieżowej „Festiwal Praski” (od 2009 roku), realizowanej na Warszawskiej Pradze.
• Jest także wokalistą i pasjonatem muzyki Hip Hop, która jest nie nieodzownym narzędziem jego obecnie realizowanej pasji życiowej.

Wspierał działania wielu organizacji pozarządowych takich jak:

• Stowarzyszenie Mierz Wysoko - Warszawa - Praga (praca w charakterze pedagoga ulicy)
• Klub Farba Żyrardów (praca w charakterze pedagoga ulicy)
• Fundacja Głos Ewangelii - (uczestniczył w projekcie "Żyj poza klatką" Pana Leszka Korzenieckiego)
• Generacja T - Ogólnopolska Misja Młodzieżowa ( animator projektów młodzieżowych)
• W latach 2008-2009 był prezenterem programu „Raj”, emitowanego na TVP 1

Współpracuje z rożnymi instytucjami takimi jak:

Domy Dziecka , Ośrodki Szkolno - Wychowawcze, Ośrodki socjoterapii, Ośrodki dla ludzi Uzależnionych Zakłady Poprawcze , Zakłady Karne , Kościoły, Starostwa, Urzędy Miasta. Współpracuje również z licznymi organizacjami i działaczami lokalnymi (starostwa, stowarzyszenia, kościoły itp.)