Dobromir Makowski

Pedagog i nauczyciel wychowania fizycznego, który mieszka w Pabianicach wraz z żoną i dziećmi (córeczką Dobrusią i synkiem Lubomirem). Dobromir Makowski jest:
• Autorem projektu Rappedagogia, który jest realizowany od 2010 roku i dotarł do kilkuset szkół na terenie całej Polski.
• Założycielem Centrum Młodzieżowego (powstałego w 2011 roku) w Pabianicach.
• Założycielem „Fundacji Młodzi dla Młodych”.
• Współorganizatorem imprezy młodzieżowej „Festiwal Praski” (od 2009 roku), realizowanej na Warszawskiej Pradze.
W latach 2008-2009 był prezenterem programu „Raj”, emitowanego na TVP 1.