Dobromir-Bogumiła i dzieci

Dobromir Makowski

Obecnie jest:

To przede wszystkim mąż Bogumiły, a także tata czwórki dzieci: Dobromiły, Lubomira, Ludmiły i Tomiły.

Nauczyciel Wychowania Fizycznego oraz magister Pedagogiki Resocjalizacyjnej. Jest pomysłodawcą projektu RAPPEDAGOGIA, który od 2011 roku objechał ponad 900 szkół, domów dziecka, aresztów śledczych, więzień, ośrodków szkolno -wychowawczych, świetlic środowiskowych w Polsce, jak i za granicą: Francja, Anglia, Szwecja, Niemcy, Kanada, USA.

Ponadto jest założycielem fundacji „Rampa „, która w Pabianicach w województwie łódzkim prowadzi szereg zadań o charakterze profilaktycznym: streetworking, świetlica środowiskowa, punkt konsultacyjny i psychologiczny dla osób uzależnionych, zajęcia sportowe – Boks, ośrodek dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie, a także hostel dla osób które ukończyły terapię.

Jest autorem książki, “Wyrwałem się z piekła”.

A także pasjonatem muzyki, w której wyniku zrodziła się już druga płyta pod tytułem: “Czas”.

Moje SocialMedia:

POZNAJ MOJĄ HISTORIĘ